U Netretiću niže cijene odvoza komunalnog otpada

Stanovnici Općine Netretić od prvog dana rujna plaćaju niže cijene odvoza komunalnog otpada. Novim cjenikom postignut je pravedniji omjer cijena pojedinih usluga, a novim, nižim cijenama usluga u Općini planiraju potaknuti građane na savjesno odlaganje otpada.

Budući da su stanovnici, ali i predstavnici Općine Netretić bili nezadovoljni s odnosom cijena odvoza otpada između nekih kategorija korisnika, uspjeli su se dogoviriti da se cijene ovih usluga snize. Isti koncesionar na području Netretića otpad odvozi već dvije godine, a broj korisnika porastao je za gotovo dvostruko, kaže načelnik Općine Netretić Marijan Peretić.

Svim kategorijama socijalno ugroženih stanovnika cijena odvoza komunalnog otpada je smanjena, a manje plaćaju i poduzetnici.

Da ova mala općina razmišlja o očuvanju okoliša govori i njihov cilj da nižim cijenama usluga žele potaknuti građane na savjesno odlaganje otpada, odnosno spriječiti nelegalno odlaganje otpada u prirodu te zagađenje okoliša.