Sve više intervencija požara dimnjaka – vatrogasci savjetuju: očistite svoje dimnjake

Požar dimnjaka jedna je od najučestalijih intervencija vatrogasaca u ovo doba godine. U većini takvih požara uzrok je upravo neodgovarajuće održavanje dimnjaka. Iako nema nekog strogog pravila koliko puta dimnjake treba očistiti, preporuka je dva puta na godinu, ali obavezno prije samog početka nove sezone grijanja.

– Moramo upozoriti naše sugrađane da očiste dimnjake kako ne bi došlo do požara dimnjaka koji u najvećem broju slučajeva završavaju kao požari krovišta pa i cijelih objekata. Građani bi osim redovitog čišćenja dimnjaka, trebali pripaziti i na samo stanje dimovodnog kanala. Zato je dobro pozvati dimnjačara koji će lakše uočiti sve moguće nepravilnosti u dimnjaku. Kroz godine sama konstrukcija dimnjaka se može destabilizirati, nastanu i pukotine, a tako se vatra lakše širi. Imamo i situacije kada građani odlažu razne predmete uz vrata na dimnjacima koja se obično nalaze u potkrovlju kuća, a često nisu odgovarajuće kvalitete pa se vatra iz dimnjaka vrlo brzo proširi na njih. Oko dimnjaka ne bi smjeli držati nikakve stvari, uputio je savjet građanima županijski vatrogasni zapovjednik Goran Franković.