Službe zaštite i spašvanja pokazale spremnost i dobru koordiniranost

284

Velika terenska vježba snaga Civilne zaštite Karlovačke županije u kojoj su sudjelovali vatrogasci, policija, HGSS, Hitna medicinska pomoć, Crveni križ i radioamateri održana je danas na kopnu i rijeci Kupi na području Brežana, Lipja i Brođana.

Kako su poplave proteklih godina učestale na našem području, pretpostavka vježbe bila je upravo veliki vodeni val koji se stigao Kupom u Karlovac, a tijekom poplave dobivene su dojave građana o nestanku nekoliko osoba. Ustrojava se Stožer operativnih snaga kao i operativni potražni timovi na kopnu i vodi.

Prvi potražni tim, policija, vatrogasci s potražnim psima i članovi HGSS-a tražili su nestalu osobu u šumi. Vrlo brzo osoba je pronađena i predana timu hitne medicinske pomoći. Drugi tim tragao je na vodama. Jedna osoba na žalost nije preživjela, no drugu su uspjeli spasiti i izvući iz Kupe. Kako se u ovakvim situacijama nerijetko događa pad sustava veze, uključeni su bili i radioamateri što se pokazalo dobrim upravo u ovom dijelu vježbe.

Ukupno je sudjelovalo 113 osoba sa 24 vozila i četiri čamca. Timovi na terenu nisu znali što će se sve događati, dobivali su zadatke tijekom izvođenja vježbe i pokazali kako se na snage zaštite i spašavanja može uvijek računati.

– Mogu sa zadovoljstvom konstatirati da su sve službe odradile svoj posao na zadovoljavajući način prije svega zbog dobre koordinacije. Zlu ne trebalo, spremni smo u slučaju potrebe i u stvarnosti odraditi ovakve zadatke, izjavio je župan Ivan Vučić.

Nakon vježbe uslijedit će analiza koja će detaljno pokazati postoje li elementi koji se mogu dodatno unaprijediti kako bi sigurnost naših građana bila na još višem nivou.

Veliku galeriju fotografija pogledajte na našoj Facebook stranici.