Otvorena Međunarodna izložba inovacija ARCA 2016 – izloženo osam inovacija iz Karlovačke županije

Međunarodna izložba inovacija ARCA 2016. otvorena je danas u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Do 22. listopada bit će predstavljeno 180 inovacija iz Hrvatske, BiH, Srbije, Slovenije, Kine, Irana, Poljske i Rumunjske. Među izlagačima su i ove godine inovatori iz Karlovačke županije.

Domaće inovacije na Međunarodnoj izložbi predstavljaju inovatori pojedinci, udruge inovatora uz cijele Hrvatske, tvtke perjanice inovatovnog poduzetništva i deset fakulteta. Riječ je o inovacijama koje su već zaštićene ili su u postupku zaštite intelektualnog vlasništva. Ova izložba neophodna je uzme li se u obzir poražavajuća statistika vrijednosti hrvatskog intelektualnog vlasništva. Hrvatska, naime, usprkos velikom potencijalu, uvelike zaostaje za EU po broju prijavljenih patenata, upozorio je Marko Bubaš, predsjednik Udruge inovatora Hrvatske.

Na izložbi su predstavljene inovacije koje svoju primjenu nalaze u različitim područjima, od industrije do svakodnevne upotrebe. Primjerice, Radionica željezničkih vozila Čakovec predstavlja svoj, u svijetu jedinstven, samohodni vagon za rasuti teret. Tu su i zanimljive inovacije kojima je namjena olakšati svakodnevicu običnog čovjeka, poput prijenosnog sterilizatora čaša, ručne baterije sa spremnikom sredstava za samoobranu ili pak specijalnog prezervativa protiv AIDS-a.

Među izlagačima je ove godine njih osam iz Karlovačke županije. Izložene inovacije su agregat za pospješivanje izgaranja fosilnih goriva u kotlovima i smanjenje emisije CO2 Vladimira Tudića i Marinka Spudića, namaz i žele od sirutke i voća Marina Cindrića i Jelice Vukić, izrada organske podloge za hidroponski uzgoj Gorana Radovića, vrećica sa sjemenom za uzgoj trave Jozefa Slonke, konstrukcija primjera kočnice na vertikalnoj pumpi Dražena Furača, cijevna konstrukcija za mjerenje protoka tekućina Krešimira Komljenovića te inovacije iz HS Produkta.

Otvorenje izložbe bilo je prilika i da se još jednom ukaže na važnost donošenja Zakona o inovacijama, čiji je prijedlog Udruga inovatora Hrvatske pripremila prije više od šest godina, no do danas nije donesen. Njime bi se, upozoravaju inovatori, konačno stvorili uvjeti za intenzivniji razvoj inoventivnog rada, povećao bi se broj inovacija i novih proizvoda konkuretnih na svjetskom tržištu, što bi otvorilo i znatan broj novih radnih mjesta.