Priznanja volonterima Crvenog križa

Volonteri Crvenog križa Karlovačke županije koji su sudjelovali u izbjegličkoj krizi prošle i ove godine danas su nagrađeni prigodnim priznanjima. S područja naše županije u izbjegličkim kampovima Opatovac i Slavonski Brod bilo je ukupno 18 volontera.

Više od 60 volontera posljednjih je nekoliko godina educirano za županijski interventni tim te za situacije u krizama, a podjelom ovih priznanja ujedno je obilježen i Međunarodni dan volontera.

Prije podjele priznanja održana je edukacija o komunikaciji za zaposlenike Crvenog križa s područja cijele županije.