Zeleni telefon na Trend Radiju

Udruge partneri na projektu “Partnerstva za okoliš: Razvoj kapaciteta u zaštiti okoliša javnog i civilnog sektora u Hrvatskoj kroz primjenu servisa Zelenog telefona” u proljeće ove godine pokrenule su informativno-edukativnu emisiju o Zelenom telefonu u suradnji s lokalnim radijskim i TV postajama.

Radijske emisije Eko Pana građani su imali priliku pratiti svakog četvrtka u 13 sati na Trend radiju.

Cilj naših emisija bio je informirati građane o problemima u okolišu, educirati ih o načinima rješavanja konkretnih problema, te ih potaknuti na aktivno sudjelovanje i samostalno postupanje.

U dosad emitirane 24 emisije obrađene su zanimljive i korisne teme usko vezane za područje djelovanja Zelenog telefona, kao i određeni problemi prijavljeni od strane građana.

Zahvaljujemo se svima koji su nas pratili, a posebno onima koji su nam se javljali izravno u emisiju ukazujući nam na konkretne okolišne probleme.

Slušajte nas i ovoga četvrtka, 29. prosinca 2016.g., kada je na rasporedu naša posljednja emisija u kojoj ćemo dati kratak prikaz svega onoga što se tijekom 2016. godine događalo na Zelenom telefonu Eko Pana.

Projekt “Partnerstva za okoliš” financiran je sredstvima Europske unije te sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.