Prijavite projekte usmjerene na unapređenje kvalitete života starijih osoba

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku raspisalo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih unapređenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici.

Zadnji popis stanovništva pokazao je da Hrvatska stari. Udio stanovnika starijih od 65 godina prvi je puta, od kad se rade popisi, nadmašio udio djece do 14 godina. Životni vijek se produžava, građani su sve stariji, a uočen je i porast vrlo visoke životne dobi. Najveći je porast zabilježen među stanovništvom starijim od 80 godina, koje se smatra četvrtom dobi i zahtijeva posebnu njegu i pomoć. Više od 2.200 osoba u Hrvatskoj starije je od 95 godina što Hrvatsku svrstava među najstarije nacije Europe.

Mlađi često starije osobe percipiraju kao one kojima treba pomoć zbog njihovih oslabljenih funkcionalnih sposobnosti i nemogućnosti samostalnog zadovoljavanja osnovnih životnih potreba. Često su i marginalizirani, smanjene su mobilnosti te osamljeni. Ali stariji su i skupina koja  posjeduje specifična znanja i vještine te bi im trebalo biti omogućeno da iste podijele s mlađim generacijama. Također, iako starije i te osobe mogu svojoj lokalnoj zajednici doprinijeti nizom koristi te se uključiti u aktivnosti koje su primjerene njihovim interesima i sposobnostima. Stariji ljudi trebali bi imati mogućnost cjelovitog razvitka vlastitih potencijala te imati pristup obrazovnim, kulturnim, duhovnim i rekreacijskim resursima društva u kojem žive.

Upravo iz navedenih razloga raspisan je ovaj Poziv. Svoje projekte mogu prijaviti udruge i domovi socijalne skrbi te druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi uz uvjet da se poboljšava kvaliteta života starijih osoba  putem organiziranih dnevnih aktivnosti. Svaki prijavitelj može podnijeti samo jednu projektnu prijavu, a projekt smije trajati najkraće 6 mjeseci, a najdulje 12 mjeseci.

Za financiranje projekata osigurano je  3.500.000 kuna, a planira se financirati između 40 i 60 njih. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem Poziva može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 30.000 kuna, a najviši 80.000 kuna. Rok za podnošenje prijava završava 30. siječnja 2017. godine.

Prijavu treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu), onoj regionalnoj zakladi koja pokriva područje na kojem se provodi većina projektnih aktivnosti. Za Istarsku, Primorsko-goransku, Karlovačku, Sisačko-moslavačku i Krapinsko-zagorsku županiju to je Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva.

Više informacija o Pozivu, kao i cjelokupnu prijavnu dokumentaciju, možete pronaći na mrežnim stranicama Zaklade na adresi www.civilnodrustvo-istra.hr.