Više od 130 milijuna eura dostupno za promociju poljoprivrednih proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je nove pozive za podnošenje prijedloga za mjere informiranja i promocije povezane s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu Europske unije i u trećim zemljama. Ciljevi mjera informiranja i promocije su podizanje razine svijesti o vrijednostima poljoprivrednih proizvoda Europske unije i visokim standardima koji se primjenjuju na metode proizvodnje u Europskoj uniji, povećanje konkurentnosti i potrošnje poljoprivrednih proizvoda Europske unije i određenih prehrambenih proizvoda te povećanje njihove prepoznatljivosti u Europskoj uniji i izvan nje, podizanje razine svijesti o sustavima kvalitete Europske unije i njihovog prepoznavanja, povećanje tržišnog udjela poljoprivrednih proizvoda i određenih prehrambenih proizvoda Europske unije, s posebnim naglaskom na ona tržišta u trećim zemljama koja imaju najveći potencijal za rast, te ponovno uspostavljanje redovnih tržišnih uvjeta u slučaju ozbiljnog poremećaja na tržištu, gubitka povjerenja potrošača ili drugih specifičnih problema.

Prema novim pravilima, koja se primjenjuju od 01. prosinca 2015. godine, postoji mogućnost sufinanciranja višegodišnjih projekata usmjerenih ka pronalaženju novih tržišta i promicanju poljoprivrednih proizvoda unutar Europske unije i na tržištima trećih zemalja.

Ukupno 133.000.000 EUR dostupno je za promociju iz proračuna Europske unije u 2017. godini za sve članice Europske unije.

Mjerama informiranja i promocije mogu se obuhvatiti sljedeći proizvodi:

  • proizvodi iz Priloga I Ugovora o funkcioniranju Europske unije, osim duhan
  • proizvodi iz Priloga I Uredbe (EU) br. 1144/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća kao što su: pivo, čokolada i dobiveni proizvodi, kruh, peciva, kolači, slastice, keksi i drugi pekarski proizvodi, napici dobiveni od biljnih ekstrakata, tjestenina, sol, prirodne gume i smole, senf, slatki kukuruz, pamuk, jaka alkoholna pića sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla na temelju Uredbe (EZ) br. 110/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća.

Rok za podnošenje prijedloga je 20. travnja 2017. godine u 17 sati CET (srednjoeuropsko vrijeme).