Osnovana Udruga za samozastupanje Karlovačke županije, novi članovi su dobrodošli!

Karlovačka županija odnedavno ima još jednu novu udrugu – udrugu za zamozastupanje koju su osnovali korisnici Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj. Radi se o udruzi čiji je glavni cilj promicanje prava osoba s intelektualnim teškoćama i njihovo osnaživanje za što veću samostalnost.

“Nakon Zagreba i Osječko baranjske županije, Karlovačka županija treća je u Hrvatskoj u kojoj je osnovana Udruga za samozastupanje. Cilj joj je poboljšanje položaja osoba s intelektualnim teškoćama u društvu, odnosno omogućavanje statusa ravnopravnih građana”, rekla nam je ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj, Dijana Borović Galović.

Većina članova Udruge za samozastupanje veći je dio svog života provela je u institucijama gdje nisu imali prilike odlučivati o stvarima kao što su način provođenja slobodnog vremena, vrijeme kada će pojesti ručak ili ići na spavanje, a kamo li odlučivati o imovinskim i sličnim pitanjima. Upravo oduzimanje poslovne sposobnosti najveći je problem s kojime su se do sada suočavale osobe s intelektualnim teškoćama, no polako se i to rješava, pa se danas takvim osobama, kada je god moguće, ostavlja barem dio poslovne sposobnosti i mogućnosti samostalnog odlučivanja.

Članovima Udruge u radu pomažu asistenti koji ih putem sastanaka, radionica i druženja potiču da postanu ravnopravni članovi društva i grada u kojem žive. Tijekom osnivanja udruge samozastupnici su prošli edukaciju koja je već dala prve rezultate. “Kada smo čuli njihove prve prigovore, znali smo da smo na dobrom putu. Konkretno, jedan se korisnik požalio na uslugu koju je dobio kod liječnika, jer je svjestan da zaslužuje da se prema njemu odnosi s poštovanjem, kao i prema svakoj drugoj osobi”, pojašnjava ravnateljica Centra Ozalj.

Udruga je otvorena i za nove članove koje pozivaju da im se pridruže u daljnjem radu. U planu su sastanci, radionice, predavanja i slične aktivnosti na temu prava osoba s intelektualnim teškoćama, te naravno projekti čiji će cilj biti u što većoj mjeri ostvariti ta prava.