Lemić Brdo uspješno sanirano

Projekt sanacije Lemić Brda konačno je krajem prošle godine priveden kraju. Podsjetimo, radovi su na ovoj lokaciji otvarani čak tri puta, a odužili su se i zbog pronalaska dodatnih lokacija onečišćenja izvan obuhvata sanacije. Sanaciju su u cijelosti financirali Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Još 2007. godine napravljen je program sanacije Lemić Brda, a radovi su konačno krenuli 2014. U Hrvatskoj je inače devet lokacija koje su definirane kao crne točke, a na Lemić Brdu se opasni otpad odlagao od 1975. do 1986. godine.

Projekt sanacije je osim što je bio dugotrajan, bio i financijski težak. Za sanaciju Lemić Brda utrošeno je više od 19 milijuna kuna.

Na Lemić Brdu bilo je više od 526 tona miješanog komunalnog otpada, 186 kubika vodenog tekućeg otpada, 235 tona crne ljepljive mase visoke viskoznosti, 3.107 tona onečišćenog tla organskog porijekla, 544 kilograma ostalih kiselina te 60 kilograma otpadnih boja i lakova.

Na saniranom području sada se nalaze dvije kazete u kojima je oko četiri tisuće kubika onečišćenog tla te oko 5.500 kubika organskog otpada, naglasila je načelnica Sektora zaštite okoliša u Fondu Aleksandra Čilić i dodala da će zemljište biti vraćeno državi.