Ministar Dobrović: Hrvatska treba suvisli sustav odvojenog prikupljanja otpada

Kada će krenuti radovi na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora danas u Karlovcu nije želio definirati ministar Slaven Dobrović. Rekao je da u Ministarstvu žele paralelan rad na sustavu odvojenog prikupljanja otpada.

Ministar nije želio govoriti o napretku projekta Centra na Babinoj Gori, rekao je samo da Hrvatskoj nedostaje suvisli sustav odvojenog prikupljanja otpada sa sortirnom linijom i kompostištem.

Kad se govori o gospodarenju otpadom pogrešno je gledati samo na Centar koji je planiran, jer europska je realnost promjena stava prema otpadu, kaže Dobrović.

Ministarstvo će učiniti sve da olakša jedinicama lokalne i regionalne samouprave provođenje projekata iz domene odvojenog prikupljanja otpada. Ministar nije želio reći kada će biti zatvoreno odlagalište na Ilovcu, ponovio je samo da je Karlovac neke korake učinio, a u sljedećim će se mjesecima intenzivirati projekti.