Zahvaljujući rekonstrukciji sustava grijanja ostvarena ušteda od 125 tisuća kuna

Zahvaljujući novoj kotlovnici, odnosno rekonstrukciji sustava grijanja Školske sportske dvorane Mladost u godinu dana ušteđeno je oko 125 tisuća kuna. Ako projekt bude išao po planu kroz godinu – dvije sportska će dvorana zasjati u novom svjetlu jer je u planu obnoviti stolariju i fasadu.

Dvorana na Rakovcu jedna je od najstarijih na području bivše države, sagrađena je 1967. godine, a koristi svakodnevno od 8 do 23 sata.

 

Grijanje na mazut radovima je zamijenjeno plinom, dok su na krovu sportske dvorane postavljene 24 solarne ploče za grijanje vode. Obavljanjem ovih radova dvorana zadovoljava energetske potrebe, a investiciju vrijednu nešto manje od 800 tisuća kuna financirali su Grad Karlovac te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od gotovo 40 posto.

 

Pri kraju je i dokumentacija za cjelovitu energetsku obnovu Sportske dvorane. U Gradu se nadaju da će dobiti što više sredstava na natječajima, no naravno da će nakon izvođenja radova na dvorani na red doći i uređenje okoliša kako bi ovaj prostor bio dodatno oplemenjen.