Svjetski je dan šuma

Svjetski dan šuma prilika je da se osvijesti ljude o važnosti i vrijednosti šuma. Ovaj je dan u Vojniću obilježen sadnjom hrasta lužnjaka, potomka najvećeg hrasta u Europi iz zaštićene šume Prašnik. Dan šuma obilježili su i učenici OŠ Švarča.

Šumama treba posvetiti pažnju jer su danas globalno ugrožene uslijed lošeg gospodarenja, požara, poremećenog režima voda, onečišćenja i niza ostalih faktora.Dan šuma ove se godine obilježava pod motom “snaga i energija” jer šume imaju veliki značaj kao zelene tvornice, odnosno najveći proizvođači kisika.

U središtu mjesta trenutno se radi i zanimljivi labirint od živice koji će biti u obliku grba općine.

Osim učenika OŠ Vojnić, šumama su danas učili i daroviti učenici OŠ Švarča i to povodom dana darovitih učenika. Onečišćenje šuma još je uvijek prisutno, stoga je bitan rad s mladima kako bi naučili čuvati pluća Zemlje.