Ljetno radno vrijeme Odlagališta otpada na Ilovcu

Od 27. ožujka Odlagalište otpada na Ilovcu prelazi na ljetno radno vrijeme. Radnim danom Odlagalište će raditi od 6 do 20 sati, a subotom do 14 sati. Nedjeljom i blagdanima Odlagalište ne radi.

Reciklažno dvorište će i dalje raditi ponedjeljkom, srijedom i petkom od 7 do 15 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 20 sati, te subotom od 6 do 14 sati.