Konobar najtraženije zanimanje

Hrvatska je turistička zemlja s velikim potencijalima koji se razvijaju, a taj potencijal se odnosi i na zapošljavanje turističkih djelatnika, posebno konobara. Međutim, iako je na tržištu rada među najtraženijim zanimanjima, interes za upis u smjer konobar sve je manji na nivou cijele Hrvatske. To je prošle školske godine osjetila i Trgovačko-ugostiteljska škola u Karlovcu.

Trgovačko ugostiteljska škola Karlovac pri upisima u prve razrede uglavnom popuni sva ponuđena mjesta. Prošle godine je izuzetak bio smjer konobar, gdje su popunili samo polovicu. Nedostatak interesa za upis ovog zanimanja prisutan je u cijeloj Hrvatskoj, koja kao turistička zemlja itekako treba kvalitetne konobare.

U TUŠ-u su zadovoljni s uvjetima koje imaju za obrazovanje konobara, a posebno su ponosni na zapošljivost njihovih učenika. Nije rijetkost da učenici završnih razreda i prije završetka školovanja dobiju vrlo kvalitetne poslovne ponude. Od onih koji su upisali ovaj smjer mogu se čuti uglavnom izrazi zadovoljstva upisanim smjerom i onime što mogu naučiti.

Osim mnogih vještina i znanja koja su stekli tijekom školovanja, učenici su naučili ono što je najbitnije – koje osobine mora imati dobar konobar. Upravo je konobar prva osoba koja turistu daje sliku određenog grada ili države pa su stručnost i obilna doza ljubaznosti neophodne osobine, a one se u Trgovačko-ugostiteljskoj školi itekako razvijaju.