Obnova kina Edison europskim novcem?

Ako sve bude po planu nekadašnje kino Edison moglo bi postati multifunkcionalni prostor s višenamjenskim konceptom. Vrijednost investicije procijenjena je na 21 milijun kuna, a u planu je prijava na europski natječaj. Sva dokumentacija je spremna, te se čeka otvaranje natječaja.

Na studiji predizvodljivosti počelo se raditi još u studenom prošle godine, tako da je dokumentacija za prijavu zgrade kina Edison spremna za prijavu na europski natječaj “Kulturna baština u funkciji turizma”. Kako bi ga mogli prijaviti na natječaj za sredstva Europske unije u projekt su uključeni poslovni i turistički aspekti.

S dobivenim željama i potrebama išlo se i u izradu idejnog rješenja proširenja i uređenja zgrade. Tako bi trebale biti uređene dvije dvorane. Ona veća imala bi 218 mjesta, dok bi manja dvorana mogla primiti 50 ljudi. Tu su i prostori za poslovni koncept, ugostiteljsku ponudu, izložbeni prostor i sanitarije.

U Gradskoj upravi se nadaju da će vrlo brzo dobiti građevinsku dozvolu za obnovu kina Edison. Zanimljivo je da će dio zgrade biti proširen na strani prema ULAK-u, kako bi se proširila velika dvorana i dobio prostor za kino predstave.