Zvijezda jedan od prioriteta programa HDZ-ovih kandidata za Grad Karlovac

Obnova i oživljavanje karlovačkog srca – Zvijezde bile su teme konferencije za medije koju su održali HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Damir Mandić i kandidati za njegove zamjenike Andreja Navijalić i Ivan Mrzljak. Njihov plan sastoji se od čak 36 mjera zajedno nazvanih “Susret sa Zvijezdom”.

Šest puta po šest mjera iz područja obrazovanja, kulture, zabave, sporta, poduzetništva, turizma, ali i komuniciranja vrijednosti Zvijezde koja nadilazi Karlovac i Hrvatsku. Sažetak je to plana za obnovu i oživljavanje stare gradske jezgre koji su danas izložili HDZ-ovi kandidati za izvršnu vlast u Gradu Karlovcu.

Ono što je na prvi pogled vidljivo jest dotrajala komunalna infrastruktura u Zvijezdi koju treba zamijeniti. Novac za gotovo 5 kilometara vodovoda i isto toliko kanalizacijske mreže osigurao je ViK iz EU sredstava, a Grad Karlovac svoj bi dio koji se odnosi na hodne površine i prometnice osigurao iz fonda za regionalni razvoj, kaže kandidat za zamjenika gradonačelnika Ivan Mrzljak.

Što se pak tiče društvenog aspekta neki od planova su daljnji razvoj Veleučilišta i Glazbene škole Karlovac i stvaranje reprezentativnog izložbenog prostora u zgradi KAMOD-a, dodaje Andreja Navijalić, kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnika.

Ono što će biti zanimljivo gospodarstvenicima je da plan predviđa smanjenje cijene parkinga, subvenciju kamata na kredite za obnovu i gradnju objekata u Zvijezdi, smanjenje cijene usluga odvoza otpada i ukidanje plaćanja komunalnog doprinosa.