Održana prva u nizu radionica u sklopu izrade Programa za mlade Karlovačke županije

U Centru za mlade u Grabriku održana je prva u nizu radionica u sklopu izrade županijskog Programa za mlade. Okupilo se 20-ak mladih, ali i osoba koje rade s mladima. Cilj izrade programa je poboljšati uvjete života mladih na području Karlovačke županije.

Prva radionicama imala je temu obrazovanja i informiranja, a mladi su istaknuli kako su najveći problemi u formalnom obrazovanju, ali smatraju da u županiji nema dovoljno mogućnosti niti neformalnog obrazovanja.

Projekt „Program za mlade Karlovačke županije“ sufinanciran je sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i sredstvima proračuna Karlovačke županije.

Na radionicama aktivno sudjeluju i stručnjaci iz pojedinih područja. Na prvoj radionici mladi su imali brojna pitanja i prijedloge te se organizatori nadaju da će tako biti i na sljedećima. U planu su još četiri radionice, prva na rasporedu bit će s temom zdravlje i socijalna politika, zatim kultura i slobodno vrijeme, zapošljavanje, poduzetništvo i stanovanje te aktivno sudjelovanje mladih u društvu.