Obnovljeno krovište zgrade NK Šišljavić

160

Zgrada NK Šišljavić relativno je nova građevina, izgrađena početkom 90-tih godina prošlog stoljeća. No međutim, prilikom izgradnje objekta korišten je pokrov (crijep) kojega se premjestilo s nekadašnje građevine, staje u sklopu ondašnje Ekonomije, koji je već bio dotrajao, star 40 godina. Tako star pokrov izdržao je još 27 godina, pretrpjevši manja oštećenja u Domovinskom ratu i utjecaje vanjskih atmosferilija. No, posljednjih godina pokazalo se da je zub vremena utjecao na pokrovu toliko da su bivala sve češća prokišnjavanja i da je voda i vlaga bila sve učestalija u donjim prostorijama kluba.

Ove godine MO je odlučio projekt rekonstrukcije krovišta na zgradi NK Šišljavić kandidirati na natječaj KaKvart, predstavnici NK Šišljavić s veseljem su prihvatili ideju o sufinanciranju projekta rekonstrukcije krovišta na njihovoj zgradi, na način da MO osigura financijska sredstva u okviru projekta KaKvart i nešto svojih iz MO Šišljavić za nabavku građevinskog materijala, dok ostatak rad, ruke i još manji dio novca oni osiguraju sami.

Tako je temeljem sporazuma počela aktivnost na provođenju ovog projekta. Iznos cijele investicije bio je 107.696,53 kune. Vrijednost radova  iznosila je 55.750,00 kuna, a cijena materijala 51.946,53 kune.

22. travnja ove godine započeli su radovi na projektu Kakvart „Rekonstrukcija krovišta na zgradi NK Šišljavić“. Inače, projektom je predviđeno skidanje starog dotrajalog pokrova (crijep), zamjenu dotrajalih rogova, kompletno postavljanje novih letava te prekrivanje novim limenim pokrovom. Radovi obuhvaćaju površinu od 320 m2. U sklopu prve faze radova skinut je crijep s dijela krovišta, zamijenjeni dotrajali rogovi i letve. Na otvorenju radova, osim članova NK Šišljavić, sudjelovale su Udruge s područja MO Šišljavić; DVD Šišljavić, Udruga ŠUS, TO HDZ Šišljavić, Mladež TO HDZ Šišljavić i članovi MO Šišljavić. Ukupno je sudjelovalo 15-tak volontera.