14 novih pomoćnika završilo edukaciju

112

Kako bi bili spremni za rad s djecom, a posebno za rad s djecom s teškoćama u razvoju, 14 je novih pomoćnika u nastavi prošlo potrebnu edukaciju. Ono što je najvrednije u projektu “Škola za sve” je uključivanje te djece u redovni sustav i razvijanje prihvaćanja različitosti među djecom općenito.

S obzirom na to da pomoćnici dolaze iz različitih struka, bilo je važno da prođu edukaciju, koja je dokaz da su osposobljeni raditi s djecom, a osobito s djecom s teškoćama u razvoju.

Projekt “Škola za sve” traje već četiri godine, a trajat će sigurno još četiri. Nositelj je Grad Karlovac, a partneri 9 osnovnih škola s područja grada.

Iz europskog socijalnog fonda za njega je osigurano 7,5 milijun kuna, a Grad Karlovac sufinancira 652 tisuće. Ukupno je u ovoj školskoj godini ukljuceno 36 pomoćnika za 37 djece.