Utjecaj HE Lešće na okoliš je nemjerljiv, a šteta je milijunska

135

Utjecaj Hidroelektrane Lešće na rijeku Dobru tema je okruglog stola održanog u okviru projekta Transformacija. Loš utjecaj hidroelektrane vidljiv je na svim karlovačkim rijekama, području iz Eko Pana.

Štete se mogu mjeriti u milijunima kuna, a šteta na biljni i životinjski svijet je nemjerljiva. Lešće je primjer loše prakse i takav se projekt u Hrvatskoj ne smije ponoviti, poručuju zeleni.

 

Jedan od zaključaka ovog okruglog stola je i kako treba ponovno uspostaviti Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta nastalih radom HE Lešće jer je došla nova županijska vlast koja nema podatke tko je u njemu do sada bio, kako je funkcioniralo i koji su zaključci. Nažalost od predstavnika županije na okruglom stolu nismo uspjeli dobiti izjavu jer su nam rekli kako nisu ovlašteni za davanje izjava.

Ponuđena su i neka rješenja, najradikalnije je uklanjanje brane, prenamjena iz vršnog u protočni sustav te izgradnja brana nizvodno kako bi se ublažio vodni val. HE Lešće mora biti i dio sustava obrane od poplave, jer koordinacija sada ne postoji, kažu iz udruga.

Ovaj okrugli stol održan je u sklopu projekta Transformacija – novi pristup upravljanju zaštićenim i natura 2000 područjima. Cilj je poboljšati sudjelovanje javnosti u upravljanju i korištenju prirodnim resursima. Do sada su provedena četiri seminara, a karlovački okrugli stol je prvi u nizu od tri kojima završava projekt. Trajao je dvije godine, a vrijedan je oko 200 tisuća eura.