Zahtjeve za stambeno zbrinjavanje možete podnijeti do 15. veljače

Zahtjeve za stambeno zbrinjavanje svi zainteresirani građani koji ispunjavaju uvjete mogu predati do 15. veljače. Iz prošle godine prebacuju se 503 zahtjeva, a radi se o složenom postupku koji ovisi o dodijeljenim stambenim jedinicama, poručuju iz Ureda državne uprave.

Za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje potrebna je opsežna dokumentacija, a popis možete pronaći na internetskim stranicama Ureda državne uprave, gdje je priložen i popis dokumentacije potrebne za ostvarivanje bodova. Više bodova ćete dobiti ako imate više članova obitelji, kriterij su ukupna primanja, stupanj stručne spreme te dužina prebivanja na području grada ili općine gdje se zahtjev predaje.

Nakon proteka roka sastavljaju se liste prvenstva od uredno i pravodobno podnesenih zahtjeva koji se boduju u skladu s Uredbom o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje. Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi se odbacuju.

Postoji i hitno stambeno zbrinjavanje izvan Liste prvenstva, a radi se o posebnim okolnostima, primjerice teškim oštećenjima stambenih objekata zbog požara, poplave i drugih vremenskih nepogoda te teških zdravstvenih i socijalnih prilika podnositelja zahtjeva ili člana njegove obitelji.

Rješavanje liste prvenstva ovisi o dodijeljenom stambenom fondu, a iz Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji s ponosom ističu kako je riješen velik broj nositelja stanarskog prava. Od 434-ero koliko ih je bilo prije četiri godine, danas ih je tek 22 koji nisu riješili svoj status.