Dugoreški proračun uvećan za više od 3 milijuna kuna

13. sjednica dugoreškog gradskog vijeća gotovo je u cijelosti tematski bila vezana uz rebalans proračuna. Prema riječima predsjednika vijeća Ivana Moguša i gradonačelnika Tomislava Boljara, izmjene i dopune proračuna su pozitivne. Naime, on raste za oko 3 milijuna i 246 tisuća kuna pa ukupno iznosi gotovo 36 milijuna.

Sve je usmjereno na razvoj grada i za sve su osigurana sredstva tako da Grad nije u minusu i radi se o pozitivnim izmjenama i dopunama. Sve su točke dnevnog reda osim programa rada Savjeta mladih bile vezane uz rebalans proračuna.

Dogodilo se i nekoliko promjena o reorganizaciji Komunalnog Duga Resa, a prema Moguševim riječima stanje u ovoj gradskoj tvrtki se poboljšava.

Rebalansom je proračun Grada Duge Rese uvećan za 3 milijuna i 246 tisuća kuna na gotovo 36 milijuna. Usvojen je s devet glasova za i pet suzdržanih.