Dani draganića

Kontinuirana obnova vrelovoda

Radovi na zamjeni cijevi magistralnog vrelovoda kod pothodnika, odnosno Prilaza Većeslava Holjevca, ušli su u drugu fazu realizacije. Završetak se očekuje krajem ovog mjeseca. Jučer su započeli i radovi na revitalizaciji magistralnog vrelovoda u Grabriku, u ulici Kralja Petra Krešimira IV.

Ove godine Gradska toplana planira zamijeniti 1,2 km cijevi na vrelovodu, čime se nastavljaju kontinuirana ulaganja kojima je cilj funkcioniranje čitavog sustava.

Prema riječima direktorice Toplane Ivane Fočić, možemo se nadati da će do početka nove sezone grijanja, odnosno do 15. rujna, sve biti spremno, planovi su ambiciozni i za sada teku po planu. Nije dovoljno, ali je najviše što možemo, dodala je.