Učenici Gimnazije Karlovac i ove godine uspješni u polaganju državne mature

U Gimnaziji Karlovac svi učenici su obvezni polagati državnu maturu. Tako je ispitu državne mature pristupio 161 učenik, od čega je njih 157 uspješno riješilo sve ispite u ljetnom roku.

Odličan opći uspjeh na maturi ostvarilo je 15 učenika. Većina učenika, njih 117 upisali su prvi izbor fakulteta. ‘Među učenicima koji su upisali prvi izbor su budući studenti fakulteta elektrotehnike i računalstva, medicine, stomatologije i farmacije i to je pokazatelj da su uspješni’, rekla je ravnateljica Snježana Štranjger.

Što se tiče obveznih predmeta na državnoj maturi rezultati su sljedeći: Hrvatski i engleski u Gimnaziji Karlovac učenici u prosjeku napišu za vrlo dobru ocjenu, dok matematiku riješe za solidnu trojku, potvrdila je ravnateljica.