Klubom za zapošljavanje mladih u dvije godine trebalo bi proći 200 nezaposlenih mladih osoba

Projekt Klub za zapošljavanje mladih krenuo je u provedbu u svibnju ove godine, a trajat će dvije godine. Cilj je da kroz projekt prođe 200 mladih nezaposlenih osoba iz cijele županije ako bi im se povećala zapošljivost i osigurao bolji položaj na tržištu rada.

U sklopu projekta bit će izrađena i baza podataka koja će služiti kao posrednički servis između poslodavaca i tražitelja zaposlenja.

U sklopu projekta za rad s mladima će biti osposobljena dva trenera, a bit će održano 160 grupnih i 80 individualnih sastanaka u Karlovcu, Ogulinu, Slunju, Dugoj Resi i Vojniću te održane tri tribine s temom zapošljivosti mladih i tržišta rada.

Nositelj projekta je udruga Carpe Diem, a uz Grad Karlovac i HZZ Područni ured Karlovac partneri su i Županijska gospodarska te Obrtnička komora.