KABA

Započela izrada Strategije razvoja ljudskih potencijala Karlovačke županije

U karlovačkoj Aquatici održan je 13. sastanak Vijeća za tržište rada Karlovačke županije i prva radionica u izradi Strategije razvoja ljudskih potencijala Karlovačke županije.

Sastanak Vijeća i radionica održani su u sklopu projekta P.S. Pokreni se kojeg provodi Razvojna agencija Kralovačke županije KARLA.

Projekt uključuje promociju deficitarnih zanimanja u osnovnim školama kao i promociju poduzetništva učenicima i nezaposlenim osobama.

Planiraju se postići vrlo konkretni rezultati: upoznati 1000 učenika završnih razreda osnovnih škola s deficitarnim zanimanjima, da 250 učenika posjeti proizvodne pogone, da 400 bude uključeno u inidividualno savjetovanje i profesionalno usmjeravanje psihologa HZZ-a, dodijeljivanje 17 de minimis potpora za samozapošljavanje i brojni drugi.

Karlovačka županija, HZZ, Grad Karlovac, HGK, Obrtnička komora, Ženska grupa Korak, Carpe diem, partneri su koji sudjeluju u izradi strategije i ostvarivanju zadanih ciljeva, a prisustvovali su i ovoj radionici. Cilj svih aktivnosti je uskladiti potrebe na tržištu rada i poslodavaca i nezaposlenih.

Ukupna vrijednost ovog projekta koji će trajati 27 mjeseci je 1.732.604,28 kuna, a financiran je iz Europskog socijalnog fonda.