Stručni skup posvećen dr. Andriji Štamparu

U OB Karlovac održan je znanstveno – stručni skup “Karlovački i riječki znanstveni prinosi 130 obljetnici rođenja Andrije Štampara”. Njegovo prvo radno mjesto bilo je upravo u karlovačkoj bolnici 1912. godine kada je započeo liječenje alkoholičara na ovim prostorima.

Štamparov rad bitan je za razvoj medicine kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu. Dao je veliki doprinos u preventivnoj medicini i razvoju psihijatrije kao i prevenciji alkoholizma u Hrvatskoj. Zaslužan je i za izdavanje prvog  časopis  „Je li alkohol hrani“ , a bio je i jedan od osnivača Svjetske zdravstvene organizacije.

Skup su organizirali uz karlovačku Bolnicu, Medicinski fakultet i Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, karlovačko Veleučilište i karlovačka podružnica Hrvatskog liječničkog zbora.