Pozitivni pomaci prema naprijed u građevinskim aktivnostima

U srpnju je nastavljena tendencija rasta obujma građevinskih radova njegovim porastom od 3,3 posto na mjesečnoj te od 7,2 posto na godišnjoj razini. Dosegnuti međugodišnji rast je relativno visok, što je dijelom rezultat utjecaja niske baze (srpanj prošle godine je prema rastu spadao među dva najlošija mjeseca u toj godini).

Tijekom ove godine rast građevinske aktivnosti postupno se dinamizira pod utjecajem zadržavanja visoke razine obujma radova na zgradama te ublažavanja pada radova na ostalim građevinama. Stoga i nadalje rast građevinske aktivnosti podupiru radovi na zgradama koji na godišnjoj razini uzastopno rastu u posljednja 33 mjeseca, a sputavaju ga nedostatni radovi na infrastrukturnim projektima koji bilježe kontinuitet međugodišnjeg pada u posljednjih 15 mjeseci.

Relativno visok rast građevinske aktivnosti uz njeno dinamiziranje upućuje na to da se postupno materijaliziraju učinci snažnog rasta broja izdanih građevinskih dozvola u prethodnom razdoblju, osobito od travnja 2016. do rujna 2017. godine, kada su bilježene dvoznamenkaste godišnje stope rasta. U takvim je okolnostima u prvih sedam mjeseci ove godine zabilježen međugodišnji rast obujma građevinskih radova od 4,1 posto, što je dvostruko dinamičniji rast od onog ostvarenog u istom razdoblju prošle godine. Pritom je porastao doprinos djelatnosti građevinarstva ukupnom gospodarskom rastu, pa je tako u drugom kvartalu ove godine rast njegove bruto dodane vrijednosti od 3,6 posto na godišnjoj razini bio znatno viši od rasta ukupne bruto dodane vrijednosti hrvatskoga gospodarstva.

Ohrabruje činjenica što u posljednjih pet mjeseci rast građevinske aktivnosti u Hrvatskoj nadmašuje prosječan rast ostvaren u EU, ali pritom treba imati na umu i činjenicu da dio sličnih zemalja ostvaruje znatno viši rast od Hrvatske i istodobno najviši rast u okviru EU (dvoznamenkast rast bilježe Mađarska, Slovenija, Poljska i Češka). Istodobno je unutar 17 zemalja za koje su trenutno dostupni podaci pad građevinske aktivnosti zabilježen samo u Rumunjskoj i Španjolskoj.

Podaci o kretanju obujma građevinske aktivnosti potvrđuju pozitivne pomake u građevinarstvu u ovoj godini obilježene rastom vrijednosti izvršenih radova, porastom broja zaposlenih i rastom bruto dodane vrijednosti, uz naznaku smanjivanja strukturne neusklađenosti između rasta aktivnosti u visokogradnji i niskogradnji. Istodobno rast vrijednosti novih narudžbi, uz prethodno visok rast broja izdanih građevinskih dozvola, sugerira moguć nastavak rasta obujma građevinskih radova, koji će i dalje biti sputavan nedostatkom radnika potrebnih struka i kvalifikacija.