Radovi na karlovačkim sportskim objektima

Prošlog tjedna započeli su radovi na sanaciji ravnih krovova na sportskim objektimaza što je Grada Karlovac osigurao preko 360 tisuća kuna.

Radi se o Stadionu “Branko Čavlović Čavlek”, a sanira se ravni krova iznad pomoćnih prostorija, te se popravlja kosog krova iznad uredskih prostorija. Na Sokolskom domu, također se sanira krovište. Zahvat obuhvaća: zamjenu hidroizolacije ravnog krova i prohodne terase.

Vrijednost investicije na oba objekta iznosi 218.603,00 kn. Radovi bi, ukoliko vremenske prilike dopuste, trebali biti završeni u rok 60 dana.

U tijeku su radovi i u samom objektu Sokolskog doma, gdje će u velikoj i maloj dvorani postojeća rasvjeta biti zamijenjena LED rasvjetom, dok će u svlačionicama biti izmijenjene kompletne elektroinstalacije. Vrijednost radova je 141.931,25 kn. Planirani rok završetka radova je kraj rujna.