Dan neovisnosti Republike Hrvatske

U Republici Hrvatskoj danas se obilježava Dan neovisnosti. 8. listopada 1991. godine Hrvatski je sabor donio jednoglasnu odluku o raskidu državnopravnih sveza Republike Hrvatske s ostalim republikama i pokrajinama Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Sabor je pritom utvrdio da Republika Hrvatska više ne smatra legitimnim i legalnim ni jedno tijelo dotadašnje države te da ne priznaje valjanim niti jedan pravni akt bilo kojeg tijela koje nastupa u ime bivše federacije, koja kao takva više ne postoji. Ovaj praznik obilježava se u Hrvatskoj od 2001. godine.