KABA

Do više EU sredstava kroz udruživanje u poljoprivredi

Sve je više mogućnosti povlačenja bespovratnih sredstava iz fondova EU i postoje velike šanse za oporavak poljoprivrede. Moglo se čuti na seminaru u Županijskoj gospodarskoj komori Karlovac kojemu je tema bila Udruživanje u poljoprivredi kao jedan od snažnih pokretača županije.

Ovom su prilikom predstavljene mogućnosti povlačenja sredstava Europske unije na združenim projektima. Moglo se čuti i o načinima udruživanja te prednostima i manama te kakva su hrvatska, europska i svjetska iskustva.

Predstavnica ministarstva poljoprivrede govorila je o perspektivama poljoprivredne proizvodnje i smjernicama razvoja. Temelj bi trebao pružiti novi Zakon o poljoprivredi koji je trenutno između dva čitanja na saboru.

U Karlovačkoj županiji poljoprivredna proizvodnja čini tek 1,4 posto udjela u ukupnim prihodima, a gledajući samo trgovačka društva, a prema predispozicijama može biti puno veća.

Raspravljalo se i o ulozi jedinica lokalne i regionalne samouprave u tom procesu. Njihovim predstavnicima kao i poljoprivrednim proizvođačima bio je i namijenjen ovaj seminar. Očekuje se da barem dijelom budu i financijska i logistička podrška kod prijave projekata.