Čitanje 50 pjesama za snijeg povodom prvog padanja snijega u godini

“Udruga KA-MATRIX u subot, 5. siječnja u 19 sati u Dvorištu zajednice u sklopu zgrade MUZA održava se drugo karlovačko izdanje međunarodnog festivala 50 poems for snow (50 pjesama za snijeg).

Čitanje poezije Nicanora Parre je otvoreno svim zainteresiranima i svi građani se pozivaju da se pridruže u čitanju.

50 poems for snow je “no-budget” festival koji je nastao 2012. godine u
Zagrebu, na inicijativu pjesnika Aleksandra Hut Kona i aktivista i
publicista Saše Šimprage, a do sada se održao u 18 europskih gradova
u 9 država te inspirirao nastanak festivala 50 poems for flood u
Kambodži.

Festival se organizira bez posebnih priprema na prvu večer prvog
snijega u godini u vidu kratkog okupljanja i čitanja poezije, a svako
izdanje posvećeno je drugom pjesniku/inji. Ovogodišnje izdanje
posvećeno je čileanskom pjesniku, matematičaru i fizičaru Nicanoru
Parri.