Osnivanje nove udruge za zaštitu prava pacijenata

Hrvatski građani svakodnevno se susreću s problemima u zdravstvenom sustavu, a najčešće se žale na lošu komunikaciju s liječnicima jer su zakinuti za pravo na informaciju o načinu liječenja, zahvatima koji će im se raditi, teško dolaze do svoje dokumentacije ako žele mišljenje drugog liječnika i slično. U takvim situacijama mogu se obratiti Hrvatskoj udruzi za promicanje prava pacijenata, koji im pomažu u rješavanju problema. Jedna takva udruga osniva se i u Karlovcu, na inicijativu medicinske sestre i borca za prava građana Marine Novaković Matanić.

Udruga za zaštitu dostojanstva i jednakosti pacijenata DIGNITAS tako će svoju osnivačku skupštinu imati 18.travnja, simbolično na Europski dan pacijenata, a glavni cilj je reagirati na nepravilnosti kršenja prava pacijenata, kako se takve stvari u budućnosti više nebi ponavljale.

Rad nove udruge neće se temeljiti na napadu na medicinske djelatnike, već sasvim suprotno. U borbi za prava pacijenata nužna je suradnja bolnica, domova zdravlja i privatnih ambulanta. Već u ovom trenutku, puno je građana, ali i doktora te medicinskih sestara pohvalilo inicijativu i ciljeve Dignitas udruge.

Marina Novaković Matanić još jednom poziva sve zainteresirane da dođu na osnivačku skupštinu udruge 18. travnja kako bi zajedničkim snagama učinili korak naprijed i unaprijedili zdravstvenu skrb ljudi u cijeloj Hrvatskoj.