Dani draganića

Diskriminacija u lokalnim sredinama

Inicijativa mladih za ljudska prava i Projekt građanskih prava Sisak u našem su gradu održali edukativnu radionicu na temu “Suzbijanje diskriminacije na lokalnoj razini” . Namijenjeno je bilo svim predstavnicima udruga civilnog društva, aktivistima, studentima, članovima savjeta mladih i ostalim zainteresiranim građanima kako bi saznali nešto više o suzbijanju diskriminacije i zaštiti ljudskih prava, kao i metodama te tehnikama zagovaranja i promocije ljudskih prava u svojim sredinama.

Riječ diskriminacija često se spominje u svakodnevnom govoru, kada smatramo da nam je nanesena nepravda. Osoba je diskriminirana ako je stavljena u nepovoljniji položaj zbog jedne ili više osobnih karakteristika. Do diskriminacije vrlo često dovode predrasude, a ona može obuhvaćati neprijateljsko ponašanje, isključivanje i segregaciju, ponekad čak i otvoreno nasilje. Bilo kakav oblik diskriminacije zabranjen je zakonom, a onaj tko je počini u Hrvatskoj, može biti kažnjen kaznom i do 350 tisuća kuna.

Diskriminacija postoji, nije samo slovo na papiru. Učestala je i u Hrvatskoj, ali građani je još uvijek teško prepoznaju i jako rijetko prijavljuju. Kroz ovakve radionice pokušava se ljude osvijestiti što zapravo predstavlja diskriminaciju.

Najčešći oblici diskriminacije su na temelju etničke pripadnosti, spola, seksualne orijentacije, vjere i dobi. Najčešće se doživljava na radnom mjestu i to od ljudi na najvišim položajima.

S obzirom na to da Karlovac nije prvi grad u kojem je održano predavanje na ovu temu, zanimalo nas je kakve su reakcije u drugim sredinama. Svijest o postojanju ovog problema je povećana, smatraju organizatori, stoga uvijek očekujemo velik odaziv. Samo zajedničkim snagama, ističu, možemo raditi na kažnjavanju i suzbijanju diskriminacije.