Kolegij župana u Ribniku

656

Još jedan kolegij župana Karlovačke županije održan je na terenu. Ovoga puta u Ribniku, zajedno s općinskim kolegijem. Raspravljalo se o temama vezanim uz najznačajnije županijske i projekte Općine Ribnik. Ovom je prilikom župan Damir Jelić dodijelio novčane potpore DVD-u Ribnik i DVD-u Lipnik.

I u Ribniku je nastavljena redovita dinamika održavanja kolegija župana na terenu, gdje s kolegijem jedinice lokalne samouprave županijsko vodstvo prati problematiku i razvoj određenih projekata kako bi maksimalno bili na usluzi sukladno mogućnostima. Glavna tema u Ribniku je trenutno Vatrogasni dom koji bi trebao postati društveni, u čemu će im Županija pomoći.

Ovom je prilikom župan predstavnicima DVD-a Ribnik i DVD-a Lipnik uručio i novčane donacije po tri tisuće kuna svakom društvu. Svaka financijska podrška dobrovoljnom vatrogastvu je dobrodošla jer uvijek ima potreba za ulaganjem u opremu.

Dobivena sredstva Društvima puno znače, a utrošit će ih namjenski u opremu. Korist je uvijek višestruka jer DVD-i pomažu u borbi protiv požara ne samo u svom kraju nego u cijeloj županiji ukoliko je potrebno.