zv ljeto 2

Župa Sveta Tri Kralja na Baniji proslavila 50. obljetnicu osnutka

Župa Sveta Tri Kralja na Baniji proslavila je 50. obljetnicu. Misno slavlje uz svećenike Karlovačkog dekanata predvodio je kardinal Josip Bozanić. Slavlju su osim brojnih Banijanaca prisustvovali i vjernici drugih župa kao i predstavnici Grada i Županije.

Pet desetljeća prošlo je otkako su banijanski vjernici dobili svoju župu. Naime prije je ovaj dio grad pripadao je župi Hrnetić. Povećanjem broj vjernika bila je potrebna i zasebna župa. Odlučilo se da će se nova župna zajednica okupiti oko kapele na Baniji.

-Dekret je došao 1. srpnja 1969. godine – tada je župa osnovana, odvojena od župe Hrnetić. Službeno je tadašnji župnik Viktor Štimec 22. rujna pred punom crkvom Sveta Tri Kralja pročitao dekret osnivanja župe.

Na povijest i važnost župe podsjetio je i Kardinal Josip Bozanić.

-I mi smo danas odvije jer želimo Bogu zahvaliti za 50 godina ove župe, ali njezini počeci nisu prije 50 godina, oni su puno ranije. Kardinal Franjo Šeper je 30. lipnja 1969. potpisao dekret o uspostavi ove župe i to na Baniji, s lijeve strane rijeke Kupe, kazao je Kardinal Josip Bozanić.

Danas župa Banija broji oko 3 i pol tisuće vjernika, ima aktivan župni zbor, kao i zbor mladih. ministrante, a prije svega mogu se pohvaliti s jednim od najaktivnijih Caritasa u Karlovcu. Sve to zahvaljujući brojnim svećenicima koji su djelovali i razvijali ovu župu. Prije svega prvi župnik Viktor Štimec, te svih njegovih sedam nasljednika.

Osim što se proslavila 50 obljetnica župe, ovo je bila i završna misa projekta 72 sata bez kompromisa. Kroz njega je više od stotinu volontera 72 sata pomagalo potrebitima. Projekt i vrijedne volontere pohvalio je i kardinal.

-Što to znači bez kompromisa? I to 72 sata činiti dobro, bez kompromisa činiti dobro. To je ono što Isus danas pohvaljuje. Ja vam ovdje u ime Crkve dajem pohvalu, istaknuo je kardinal.

Velikom danu za ovu župu prethodila je trodnevnica, a osim na današnji dan, ova obljetnica slavi se tijekom cijele godine brojnim aktivnostima, izložbama, misnim slavljima, i tako sve Adventa.