Raspored odvoza otpada u gradu Karlovcu

Usluge Čistoća  Karlovac umjesto u ponedjeljak 22. lipnja (Dan antifašističke borbe – neradni dan), biti će organiziran u utorak, 23. lipnja.

Odvoz otpada od utorka bit će organiziran u srijedu, dok će u četvrtak biti organiziran odvoz miješanog komunalnog otpada od srijede. U petak, 26. lipnja bit će organiziran odvoz otpada od četvrtka i od petka.

U ponedjeljak, 22. lipnja reciklažna dvorišta na Ilovcu i Maloj Švarči ne rade.