Odsada se možete jednostavno rješiti građevinskog otpada koji sadrži azbest

Grad Karlovac i Čistoća Karlovac građanima su osigurali zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest bez naknade.

Tako građani grada Karlovca mogu bez naknade zbrinuti građevinski otpad koji sadrži azbest (azbestne ploče), na Odlagalištu otpada na Ilovcu (Zagrebačka 17 d, Karlovac), od 1. listopada do 31. prosinca ove godine.
Može se zbrinuti azbestni materijal (salonitne ploče) s krovišta obiteljskih stambenih i pomoćnih objekata koji se nalaze na području grada Karlovca.

Napominjemo da građani sami trebaju organizirati dovoz na Odlagalište, uz napomenu da salonitne ploče moraju biti na paleti maksimalne visine do 80 cm, zamotane strech folijom ili u vrećama, odnosno nikako ne smiju biti rasute.

Zaprimanje otpada se vrši uz predočenje osobne iskaznice te se ujedno ispunjava izjava kojom se potvrđuje da je otpad koji se želi zbrinuti s nekretnine koja se nalazi na području grada Karlovca.

Radno vrijeme Odlagališta tijekom kojeg građani mogu dovesti građevinski otpad koji sadrži azbest: ponedjeljak, srijeda, petak od 7 do 15 sati te utorak i četvrtak od 12 do 20 sati.