Dogodilo se na današnji dan u Karlovcu – 1783. pijaristi napustili grad, 1913. u brazilskoj prašumi preminuo Mirko Seljan

Dogodilo se na današnji dan u Karlovcu:

12. svibnja 1783. godine car Josip II. ponovno je posjetio Karlovac. Tom prilikom zgradu pijarističkog samostana predao je vojsci, a pijaristima naredio da napuste glavnu vojarnu u koju se treba smjestiti regularna vojska. Pijaristi su trebali preseliti u kuću Kovačić. No, uvrijeđeni su napustili Karlovac. Karlovačke škole pa tako i gimnaziju preuzeli su franjevci.

12. svibnja 1913. godine – oko tog datuma smrt je sustigla karlovačkog istraživača Mirka Seljana negdje u brazilskoj prašumi.

12. svibnja 1992. godine – pojačane su napadačke aktivnosti neprijatelja na cijelom području Hrvatske (Karlovcu, Osijeku, Vinkovcima, Pakracu, Gospiću, zaleđu Zadra i Šibenika). Nabrajajući gradove koji tog dana trpe jaku vatru iz teškog oružja, hrvatski političar Slavko Degoricija na 109. stranici piše: “Tog dana agresorske bombe rušile su Osijek, Vinkovce, Pakrac, Turanj, Švarču i Šipan”.  (Ne znam koliko stanovnika Hrvatske zna za gradove Turanj i Švarču. Ne treba nas to čuditi jer ti ljudi nikad i nisu bili u Karlovcu, jer inače jedan ministar ne bi izjavio da se koranski slučaj dogodio u predgrađu Karlovca).