KABA

Karlovačka županija objavila natječaje za sufinanciranje udruga u gospodarstvu i lovstvo

Karlovačka županija osigurala je sredstva za sufinanciranje programa za udruge u području gospodarstva, te sredstva za potpore u poticanju razvoja lovstva na području Karlovačke županije.

– Radi se o 350 tisuća kuna vezano za poziv za sufinanciranje udruga u području gospodarstva, te 550 tisuća kuna za lovstvo. Oba javna poziva kao i svi javni pozivi Karlovačke županije koji su ovih dana objavljeni provode se elektronskim putem i otvoreni su sljedećih 30 dana., rekla je Ana Valić v.d. pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo.

U prvom javnom natječaju riječ je o javnom pozivu za sufinanciranje programa od interesa za poduzetništvo, poljoprivredu, turizam te zaštitu i zbrinjavanje životinja koje provode udruge u Karlovačkoj županiji tijekom 2021. godine.

– Prihvatljivi su troškovi od 1.1. do 15.12.2021. Prihvatljive su sve aktivnosti koje se odnose na prioritetna područja koja su ciljana temeljem ovog javnog poziva. Sam način prijave je detaljno opisan u uputama za prijavitelje. Ukupna planirana vrijednost kroz ovaj natječaj je 350 tisuća kuna. Najmanji iznos koji udruge mogu dobiti putem ovog javnog natječaja je 5 tisuća kuna, a maksimalni 15 tisuća kuna. Obveza udruga je podnijeti financijsko izvješće o transparentnom trošenju dobivenih sredstava najkasnije do 15. siječnja 2022. godine. Procedura prijave na ovaj javni natječaj maksimalno je pojednostavljena. Prijave se podnose elektronskim putem., ispričala je Marija Sertić, viša savjetnica za razvoj i EU fondove.

Kroz ovaj javni natječaj moguće je financirati najmanje 20 a najviše 70 projekata, natječaj je otvoren do 27. listopada, a sklapanje ugovora trebalo bi biti realizirano do 5. prosinca.

Javni poziv za lovoovlaštenike je također otvoren. Iznos potpore je 50 posto lovozakupnine, najviše do 40 tisuća kuna, osim za mjeru 1.4.a – to je mjera za nabavku električnih pastira koju smo ove godine izdvojili. Ona ide do 100 posto a najviše 10 tisuća kuna po lovištu upravo zato da se što više spriječe štete od divljači na kulturama., kazala je Kristina Magdić, viša stručna suradnica za ruralni razvoj.

Lovoovlaštenici se mogu prijaviti na četiri mjere i 14 aktivnosti. Svi detalji se nalaze na web stranici Karlovačke županije. Poziv je otvoren do 28. listopada.