Karlovačka tvrtka Inkasator prva u županiji nudi usluge plaćanja preko aplikacije KEKS pay

Karlovačka tvrtka Inkasator predstavila je novu uslugu kojom će plaćanje računa biti moguće jednim potezom prsta bez naknade i valutnih troškova. Radi se o plaćanju putem KEKS pay aplikacije.

– Novi kanal plaćanja omogućuje potrošačima primanje uplatnica digitalnim putem, plaćanje jednim potezom prsta bez naknade, trajnu dostupnost računa u PDF formatu, informativne poruke kao podsjetnik o roku dospijeća i neplaćenom računu, informativne poruke o dugovanju. Novi kanali dostave računa i plaćanja, u odnosu na tradicionalne načine, osobitu prednost imaju u slučaju odsutnosti potrošača, privremenog rada ili putovanja u inozemstvo te mogućeg ‘lock-downa’. Za obveznike koji su na radu u inozemstvu ili borave u inozemstvu ova usluga je poželjna s obzirom na to da račun primaju odmah po formiranju istoga, plaćaju ga bez naknade i valutnih troškova, ističu u Inkasatoru.

KEKS pay aplikacija omogućuje potrošačima da plaćaju račune bez naknade bez obzira na banku koje su korisnik i bez obzira gdje se nalaze, u inozemstvu ili u Hrvatskoj. Ova aplikacija postoji tri godine, a koristi je 235 tisuća korisnika u Hrvatskoj i inozemstvu. Ljudi je najviše koriste u međusobnom raskusuravanju, bez ikakvih transakcijskih troškova, plaćaju parking i doniraju. Za sada je u Karlovačkoj županiji Inkasator jedina tvrtka koja koristi usluge aplikacije KEKS pay.

– Potrošači koji nisu informatički pismeni i nisu u mogućnosti koristiti ovakve online usluge, moći će i dalje plaćati račune kao i do sada. Uštede Inkasatora bit će vidljive ovisno o odazivu građana na novi oblik plaćanja. Do sada je uslugu e-dostave računa od 300 početnih zatražilo preko 2 tisuće građana, što je već sada mjesečna značajnija ušteda za naše poslovanje. Vjerujemo da će se dio tih potrošača preusmjeriti na KEKS pay jer su to ljudi koji već sada koriste internet bankarstvo, rekla je Andreja Barberić, direktorica u tvrtki Inkasator.

Trenutno je oko 40 tisuća obveznika plaćanja računa u Inkasatoru, uključujući i fizičke i pravne osobe. Tu je nekoliko domaćinstava u stambenim objektima, a u istu brojku ulaze i potrošači s područja općine Draganić.

Uskoro bi mogle i druge komunalne tvrtke prijeći na ovakav oblik poslovanja.

– Kontakti s drugim komunalnim tvrtkama će se uskoro uspostaviti i nadamo se da će se sva komunalna poduzeća i gradske ustanove biti u KEKS pay-u kako bi građani na taj način mogli plaćati sve svoje račune, rekao je Boris Blažević, product owner u KEKS pay.