KABA

ViK odgovorio Biraču: Godišnje se prosječno ulaže od 12 do 15 milijuna kuna u projekte

Nakon današnjeg priopćenja Dimitrija Birača, stiglo je očitovanje iz gradske tvrke Vodovod i kanalizacija koje prenosimo u cijelosti:

 

Vodovod i kanalizacija na godišnjoj razini ulaže maksimalno koliko je moguće. Godišnje se prosječno ulaže 12- 15 milijuna kuna u projekte obnove i izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže. U 2021.g. kroz projekte je obnovljeno preko 7 km vodovodne mreže.

Vodoopskrbni sustav grada i okolice prostire se na 300 km 2, broji preko 700 km mreže različitih profila i starosti, 6 vodocrpilišta, 12 vodosprema i 16 precrpnih stanica. Održavanje mreže provodi se kroz obnovu dotrajalih dijelova i popravke kvarova.  Puknuća su pak sastavni dio „života“ svakog sustava vodoopskrbe, što zbog starosti, što zbog tlakova. Događaju se u vodomjernim oknima i na priključcima korisnika, na magistralnim i sekundarnim vodoopskrbnim pravcima. Zato je neophodno kontinuirano ulagati u zamjenu dotrajalih dijelova. Upravo će projekt Aglomeracija Karlovac-Duga Resa u tom segmentu odigrati značajnu ulogu jer će se  izmijeniti preko 56 km cjevovoda.

.Smanjenje gubitaka vode u sustavu jedan je od strateških projekata Vodovoda i kanalizacije.

Program smanjenja gubitaka provodi se po smjernicama  i kroz sufinanciranje Hrvatskih voda na nacionalnoj razini, a  temelji se na EU direktivi o vodi za ljudsku potrošnju, Strategiji Vlade RH o upravljanju vodama te  Koncepcijskom rješenju vodoopskrbe Grada Karlovca, izrađenom 2018. godine . Od 2019.g. , uloženo je preko  6 milijuna kn. U okviru tih investicija provedeno je razdvajanje tlačnih od gravitacijskih cjevovoda- za vodospremu Strmac i Švarča koje vodom opskrbljuju 90 % grada, izvedena je rekonstrukcija cjevovoda Donja Švarča i Švarča- Mostanje , ugrađeni  mjerači protoka i tlaka temeljem podjele grada na 21 zonu, ugrađeni  regulatori tlaka,  zasuni, nove crpki na vodocrpilištima, provedena sanacija kvarova po mjernim zonama. U listopadu 2021.g., o čemu smo izvijestili javnost, provedeno je smanjenje tlaka sa 6 na 5 bara, te je konačni cilj smanjenje tlaka  na 4,5 bara. U kontekstu smanjenja tlaka, puno se komuniciralo sa upraviteljima i predstavnicima suvlasnika  visokih  zgrada ( nebodera) jer je bilo neophodno da ugrade stanice za podizanje tlaka, koje su s vremenom rashodovali, prestali koristiti. Naime, te stanice bile su obveza prilikom izgradnje samih zgrada. Putem javnog natječaja, Grad Karlovac je sufinancirao ugradnju tih stanica, što je i realizirano naposljetku u svim neboderima.

U ovom kratkom razdoblju, već se vide pozitivni pomaci kada su u pitanju gubici. Na mjesečnoj razini ispumpano je 73 000 kubika vode manje, ili jednostavnije, svake sekunde sačuvano je 30-ak litara vode. Naravno, ovo su prva mjerenja i konkretniji podaci znat će se po proteku određenog perioda mjerenja, kao i nakon smanjenja tlaka na ovih 4,5 bara.

 

Projekt aglomeracija Karlovac- Duga Resa drugi je veliki komunalni EU projekt u Karlovcu, nastavak je ISPA projekta, zahvaljujući kojem, između ostalog, ulazimo u jedanaestu godinu rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, tj. aktivnosti koja uvelike pomaže u očuvanju , revitalizaciji naših rijeka i okoliša i podizanju kvalitete života naših sugrađana. Neki gradovi, tj. aglomeracije tek sada kreću u izgradnju pročistača otpadnih voda. Osim što će se kroz projekt aglomeracije obnoviti 56 km stare mreže, izgradit će se i 65 km kanalizacije. Radi se o velikim financijskim iznosima, koje sami ne bi nikako mogli provesti u 2-3 godine.

 

G. Birač spomenuo je i okrupnjavanje vodovoda, što je i usmjereno jačanju vodnog sektora.

U tom smislu, VIK slijedi zakonske obveze i dinamiku pripajanja vodovoda.

Reforma vodno komunalnog sektora u Hrvatskoj započela je 2013. odvajanjem vodoopskrbe i odvodnje od drugih komunalnih djelatnosti, nastavljena je 2019. donošenjem Zakona o vodnim uslugama i završni proces će biti formiranje uslužnih područja.

Uspostava uslužnih područja predstavlja teritorijalnu osnovu za provedbu integracije u sektoru vodnih usluga.

Provedbom navedene integracije ojačat će se javni isporučitelji vodnih usluga radi bolje i učinkovitije provedbe investicija, posebice EU investicija

Uredba o uslužnim područjima stupila je na snagu 10.1.2022.g. te slijedi proces formiranja jedinstvenih tvrtki isporučitelja po tim područjima, na način propisan Zakonom o vodnim uslugama i Zakonom o vodama.