Dani draganića

Na javnom savjetovanju odluke o buci i ugostiteljskoj djelatnosti za vrijeme trajanja manifestacija

Od danas pa idućih 30 dana na javnom savjetovanju su dvije gradske odluke. Jedna se odnosi na razinu buke, a druga se odnosi na ugostiteljsku djelatnost za vrijeme manifestacija u Karlovcu.

Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke donosi podatke na koji lokacijama i u kojem vremenskom periodu je dopušteno prekoračenje. Riječ o manifestacijama koje organizira Grad ili gradske tvrtke, odnosno ustanove.

-U ovoj odluci je navedeno d aje najduže trajanje manifestacije do dva u noći. Iznimno, na lokaciji Športsko rekreacijskog centra gdje je dozvoljena razina buke povišena i do tri sata, rekla je Daniela Peris, pročelnica Grada Karlovca.

Osim gradskog sustava, organizatori mogu biti i druge ustanove, udruge, inicijative i dr., no moraju slijediti jasan protokol. Organizator manifestacije mora podnijeti zahtjev za prekoračenje najviše dopuštene razine buke za vrijeme održavanja te manifestacije, a odluku o odobrenju donosi Gradsko vijeće Karlovca.

U odluci koju je donio Grad definirane su i lokacije na kojima je dopušteno prekoračenje kada je u pitanju buka. Riječ je o lokacijama koje su i do sada posluživale kao kulisa za gradske manifestacije. Kako se donijela odluka o buci, korigirana je ona o ugostiteljskoj djelatnosti. Dodaje se nekoliko odredbi.

Dodaje se mogućnost kampiranja izvan kampova i to za vrijeme trajanja sportskih, kulturnih, turističkih manifestacija na javnim i privatnim površinama, naravno uz ispunjavanje određenih uvjeta. Također u ovoj odluci o ugostiteljskoj djelatnosti dodaje se odredba o postavljanju pokretnih ugostiteljskih objekata na javnim i privatnim površinama. Dodana je odredba da se  pokretne naprave mogu postavljati i na privatnoj površini, istaknula je Peris.

Dopušteno je i korištenje razglasa na terasama objekata za vrijeme trajanja manifestacija, a odredbe o radnom vremenu ugostiteljskih objekata ostaju iste. Ove odluke Grad je donio u suradnji s Cehom ugostitelja grada Karlovca.