KABA

Kakva je situacija s Aglomeracijom? Donosimo stanje projekta po grupama

Na projektu Aglomeracije Karlovac-Duga Resa u ovoj fazi aktivno je više gradilišta. Kako kažu iz Vodovoda i kanalizacije, kvalitetno i u roku izvedeni radovi te komunikacija sa svim dionicima, poglavito građanima u obuhvatu radova, presudna je za uspješnu realizaciju projekta i ostvarenje njegovih ciljeva.

Pet je grupa radova, unutar četiri su radovi aktivni, dok jedna grupa još uvijek je na čekanju.

-Radovi se izvode na Grupi 1 –  Turanj i Turanj- Mikšići, gdje je do sada izgrađeno 4500 metara kolektora odvodnje otpadnih voda te rekonstruirano 1200 metara vodoopskrbnog  jevovoda. Na Grupi 2 u naselju Hrnetić izvođač je izgradio 600 metara javnog sustava odvodnje i  rekonstruirao 500 metara cjevovoda vodoopskrbe. Gornja Švarča spada u Grupu 3. Ondje je trenutno izvedeno 700 metara kanalizacije na području Kalničke, Vranske, Triglavske te su počeli i radovi u Lošinjskoj ulici. Na Grupi 5 radovi  su aktivni u gradskoj četvrti Jamadol te na području Duge Rese u Ulici bana Josipa Jelačića i naselju Tušmer. Na Jamadolu su aktivna gradilišta u Skadarskoj i Jamadolskoj ulici  gdje je ukupno izvedeno 530 metara javnog sustava odvodnje, 450 metara cjevovoda oborinskog sustava, 370 metara vodoopskrbne mreže. U Jozefinskoj ulici izgrađen je mješoviti sustav otpadnih i oborinskih voda, 250 metara kućnih priključaka na odvodnju te 490 metara cjevovoda vodoopskrbe. U Tušmeru  je izvedeno 380 metara javnog sustava odvodnje otpadnih voda, izvijestili su iz gradske tvrtke.

Grupa koja “šteka” je Grupa 4, a koju čine Zvijezda, Gornje Mekušje i Mala Švarča za koju je u tijeku ponovljeni postupak javne nabave za izvođača radova. Otvaranje ponuda je 31. siječnja 2022.godine.

-Pored radova, na lokaciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Gornjem Mekušju gradi se postrojenje za solarno sušenje mulja, čime će se smanjiti volumen mulja 3 do 4 puta, a to će značiti i manji trošak njegovog zbrinjavanja. Trenutno se izvode armiranobetonski radovi na temeljnoj ploči.

omicron