Za kantu od 120 litara, prosječno, 30 kuna više: Na javnom savjetovanju odluka koja će definirati i cijene odvoza otpada u Karlovcu

Karlovčanima, koji koriste spremnik od 120 litara, mjesečni odvoz otpada će poskupjeti prosječno 30 kuna.

Rečeno je to na današnjoj pressici, na kojoj je najavljeno da je na javnom savjetovanju odluka koja će odrediti novu cijenu odvoza otpada u Karlovcu. Od 2010. ta cijena, izuzme li se smanjenje 2013., nije išla gore. No, ići će, od 1. lipnja ili 1. srpnja.

A u oblikovanju odluke koja će sve to pa i cijenu definirati, napomenula je dogradonačelnica Ivana Fočić, dobrodošla su mišljenja svih građana. Grad i Čistoća su, pak, napravili sve – od nabave posuda za različite vrste otpada nadalje – kako bi Karlovčani mogli čim više otpada odvajati, a onda i manje plaćati njegovo prikupljanje i odvoz.

– Bili smo dužni formirati cijenu iz dva dijela: fiksnog i varijabilnog dijela. Različiti pružatelji usluga su različito formirali i jedan i drugi dio, a mi smo se vodili time da u ovom trenutku osiguramo cijenu koja će po preporukama, europskim direktivama i po zakonu biti u omjeru 73:27 posto. Fiksni dio je za sve jednak, kad govorimo o kućanstvima i o poslovnim subjektima, a što se tiče varijabilnog dijela cijene on se razlikuje i ovisit će o odvajanju komunalnog miješanog otpada, o volumenu spremnika isto tako i o niz elemenata koji se mogu korigirati, kazala je Fočić.

Fiksni dio cijene je jednak, onaj varijabilni će ovisiti o volumenu posude i broju pražnjenja – one zelene i miješanog komunalnog otpada, ne biootpada, papira, plastike i smeđih, plavih, žutih spremnika. Utjecat će i naše ponašanje i navike.

Niz je elemenata koji se mogu korigirati. Imamo već određene popuste koje nismo stavili u odluku kako bismo doista čuli mišljenje svih građana i onih zastupljenih u raznim tijelima i kako bi naši popusti na postojeću cijenu doista bili kvalitetni i građanima ostvarivi, napomenula je Fočić.

FB Čistoća

Svima će biti omogućeno da odvajaju otpad na kućnom pragu ili, ako to nije moguće, što bliže pragu, napomenuo je direktor Čistoće Ivan Polović i podsjetio da je višestambenim zgradama to već omogućeno, spremnicima za različite vrste otpada, dok će obiteljskim kućama takvi spremnici biti podijeljeni prije no što nova odluka, a onda i cijena, stupe na snagu. I spremnici i kamion za odvojeni odvoz različitog otpada, koji stiže za tjedan ili dva, nabavljeni su nacionalnim ili EU sredstvima.

To ne utječe na cijenu ove javne usluge i time nam dozvoljava da ne dižemo tu cijenu u nebesa, kao što je, možda, negdje slučaj, kazao je Polović.

Konkretno, nova cijena će izgledati ovako:

– U prijedlogu cijena fiksnog dijela, odnosno, te minimalne javne usluge iznosi 52 kune za sve u kategoriji kućanstva i 78 za sve koji nisu u toj kategoriji. Sastavni dio cijene je i ta cijena obavezne minimaln javne usluge i predložena je u kombinaciji s varijabilnim dijelom cijene za koji smo odlučili da bude po volumena spremnika za miješani komunalni otpad, pomnožen s brojem pražnjenja tog spremnika, pojasnio je.

Cijena varijabilnog dijela je oko 8 lipa po litri, za spremnik od 120 litara, 13 kuna.

– Najčešći korisnik, koji ima kantu od 120 litara, po novom izračunu za prosječno dva pražnjenja mjesečno će plaćati oko 80 kuna mjesečno ukupno za ovu uslugu, u koju je uključen i PDV od 13 posto, naveo je Polović.

Polović je najavio i da će biti razrađen sustav nagrađivanja onih koji savjesno odvajaju otpad, te kazao da će u višestambenim zgradama na stanarima biti da odluče kako će obračunavati udio u zajedničkom spremniku : da svi imaju isti udio ili da ga računaju po broju stanara u stanu.