Dani draganića

Ogulinski HDZ traži smanjenje cijene vrtića zbog samoizolacija

HDZ Grada Ogulinu danas je zatražio od Dječjeg vrtića ”Bistrac” Ogulin da se smanji cijena vrtića za onu djecu koja su bila ili jesu u samoizolaciji, a kako navode u priopćenju, saznali su da je takve djece u ogulinskom vrtiću puno. Mjesečna cijena izabranog programa umanjila bi se za postotak razmjeran broju dana neiskorištene usluge vrtića i to za 20% za  izostanak tri do pet dana, 30% za izostanak od šest do  deset dana i 40 % za izostanak 11 do 15 dana.

Predlaže se da se prijedlog Pravilnika primjenjuje za čitavo vrijeme trajanja pandemije uzrokovane koronavirusom, odnosno do donošenja odluke državnih tijela o prestanku pandemije. Vjerujemo da bi ovakav način obračuna cijene vrtića pomogao roditeljima u smanjivanju troškova kućnog budžeta, a posebno kada znamo da i boravak roditelja u samoizolaciji i na bolovanju predstavlja znatno smanjenje plaće. Zahvaljujemo roditeljima na strpljenju u ovakvim izazovnim vremenima za sve nas, izjavila je Anđelka Salopek predsjednica Gradske organizacije HDZ-a Grada Ogulina.