Dani draganića

Kada će geotermalna energija grijati Karlovac teško je i nagađati, ali prva istražna bušotina možda nagodinu, do 2025. sigurno

Geotermalna energija najprije za toplinsku i električnu energiju, a onda poljoprivredu, turizam...

Ispod šume, nedaleko ceste za Rečicu, po očekivanjima, su geotermalni izvori koji će u budućnosti grijati Karlovčane. U koliko dalekoj budućnosti, trebalo bi biti izvjesnije za tri godine. Do tada je krajnji rok, iako se u gradskoj tvrtki Geotermika nadaju da će to biti puno prije, vjerojatno nagodinu, da na tom mjestu nikne istražna bušotina, a uzorci odgovore na pitanja kakva je ta podzemna, vruća voda o kojoj odavno pričamo i čije korištenje priželjkujemo, ili kako bi to rekao gradonačelnik: da nađemo Jetija o kojem svi pričaju, a nitko ga nije vidio.

Od 2019., kada je Grad osnovao Geotermiku, tvrtku kojoj je zadatak da pripremi sve kako bismo do korištenja tople vode došli, radilo se na „papirima“. Na puno dokumentacije, pojašnjava direktor Vlatko Kovačić, između ostalog, i na ishođenju dozvole za istraživanje geotermalnih voda na prostoru Karlovac 1 da bi se moglo krenuti prema istraživanju.

– Mi smo krenuli sada s dokumentacijom, u 2020.  sa analizom geoloških podataka šireg prostora, odredili lokaciju bušotine, rađena je geološka analiza, geološki profili. Nakon toga, zatražili smo suglasnost Ministarstva, izradili elborat o potrebi Studije zaštite okoliša… Dobili smo suglasnost da možemo raditi istraživanje, sklopili smo ugovor za izradu glavnog projekta i predali zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, naveo je Kovačić.

Kovačić se nada da će lokacijska dozvola biti ishođena u drugoj polovici godine, što znači da će imati spremnu kompletnu dokumentaciju za financiranje iz EU fondova. Do sad je Grad izdvojio 2,5 milijuna kuna. Za istražnu bušotinu će trebati oko 30 milijuna kuna, za cijeli projekt oko 30 milijuna eura. Većina tog novca trebala bi biti europska, ne karlovačka.

– Europa se bavi prelaskom na zelenu energiju, energetskom neovisnošću. Geotermalna voda je definitivno obnovljiv izvor energije i vjerujem da će u programima Zelene Europe, koji sada dolaze, biti otvorena mogućnost financiranje same bušotine; imamo zeleni projekt koji će koristiti gradu i njegovoj energetskoj neovisnosti jer Karlovac će imati svoj energent, za potrebe grada, kazao je Kovačić.

Koliki su potencijali geotermalnih izvora, je li voda doista, kako se očekuje, toplija od 140 stupnjeva i ostale karakteristike, pokazat će prva, istražna bušotina. Možda već iduće godine, ali svakako u sljedeće tri.

– Na ovoj lokaciji bušenje je predviđeno da ide do 2.500 metara. Na toj dubini, procjena je, temperatura je 140 stupnjeva, što je više nego dovoljna temperatura za potrebe grada. Istraživanjem se ide na tu dubinu i dobivaju količine vode, a onda dalje slijede termodinamička i hidrodinamička ispitivanja  – kvalitete vode, količine, kemijskog sastava itd. Znat ćemo puno više podataka. Nakon što sve to bude odrađeno, mi postajemo kandidati za sklapanje ugovora s državom za samu eksploataciju, pojasnio je Kovačić.

Nakon prve bušotine, odnosno, njome dobivenih uzoraka i rezultata njihove analize, bit će izvjesnije kada će se voda iz geotermalnih izvora koristiti za toplinsku i električnu energiju, a u sljedećim fazama i u poljoprivredi, za zagrijavanje sportsko-rekreacijskog centra, odnosno, bazena itd.