KABA

Bespovratna sredstva za kupnju prve nekretnine za mlade obitelji

Milijun kuna je osigurala Karlovačka županija za demografsku mjeru za stambeno zbrinjavanje mladih kroz koju mogu dobiti bespovratno do 80 tisuća kuna za kupnju prve nekretnine ili dogradnju, a do 100 tisuća kuna za izgradnju. 

Prošle godine ovu je pogodnost iskoristilo 16 mladih obitelji. Mjera je namijenjena mladim obiteljima od kojih je jedan bračni ili izvanbračni partner star do 40 godina.

Mogu se javiti svi oni s područja indeksa razvijenosti općina od jedan do četiri. To je 16 naših općina, Rakovica ima indeks ravijenosti 5 pa ona ne spada u tu kategoriju, i s područja Grada Slunja. Mlade obitelji koje se prijavljuju na program, mogu se prijaviti na tri ponuđena programa. To je za kupnju obiteljskih kuća, gdje obziorm na kriterije i bodove mogu maksimalno ostvarit 80 tisuća kuna, kao i za dogradnju kuće također 80 tisuća kuna, a za izgradnju od temelja 100 tisuća kuna, kazala je zamjenica županice Karlovačke županije Vesna Hajsan Dolinar

Istaknula je ovom prilikom Hajsan Dolinar i da mlade obitelji u svome vlasništvu ne smiju imati nekretninu i da je nisu imale u posljednjih 15 godina.

-Ako netko posjeduje neuvjetnu nekretninu, moći će se prijaviti na ovu mjeru. Bitno je naglasiti da jedna od bračnih partnera mora biti zaposlen na neodređeno vrijeme, a gradnju i dogradnju moraju završiti unutar tri godine  te ostati biti prijavljeni na adresi deset godina. Što se tiče kupnje kuće, ono što je bitno naglasiti da svi korisnici koji imaju ugovore o kupoprodaji kuće od 7. travnja 2021., naglasila je Hajsan Dolinar.

Svi koji imaju kupoprodajne ugovore od prošle godine od 7. travnja, mogu se javiti ove godine. Mjerila po kojima se radi lista prvenstva oguhvaćaju radni odnos, stambeni status, broj članova obiteljskog kućansttva, stručnu spremu, sudjelovanje jedinice lokalne samouprave, doseljavanje iz drugih županija, te materijalni status kućanstva.

U tijeku je savjetovanje s javnošću koje traje do 1. travnja, a natječaj će biti raspisan nakon Županijske skupštine u travnju.