Ovogodišnje „Zvjezdano ljeto“ održat će se od 23. lipnja do 13. srpnja na brojnim lokacijama diljem grada. Program je koncipiran u 6 tematskih cjelina.:

Koncerti

Izložbe

Festivali

Događanja (Eventi)

Sport

Kazalište

Grad Karlovac kao organizator poziva sve zainteresirane da prijave programe kojima žele sudjelovati u nekoj od navedenih tematskih cjelina. Prijave se dostavljaju na Obrascu za prijavu programa koji je dostupan je na web stranici Grada: https://www.karlovac.hr/ . Popunjeni Obrazac dostavlja se na adresu na e-adresu: manifestacije@karlovac.hr najkasnije do nedjelje 27. 3. 2022. godine do 24 sata.

Razmatrat će se isključivo programi koji su pravodobno prijavljeni i dostavljeni na propisanom Obrascu za prijavu programa.